Roosa Nauha - Syöpäsäätiö

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestää Kultasepänliike Esko Lindroos Oy, Itäpuisto 7, 28100 Pori.

Arvonta alkaa 22.9.2016 ja päättyy 10.12.2016. Päättymisajan jälkeen arvontaan osallistuneita ei oteta arvonnassa huomioon. Voittaja julkaistaan arvonnan päättymispäivän jälkeen. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajan etunimi ja kotikaupunki julkaistaan myös lumiroosanauha.fi ja E. Lindroos facebook –sivuilla.

Arvonta on avoin kaikille. Arvontaan osallistutaan internetissä www.lumiroosanauha.fi –sivuilla kertomalla omat rohkaisevat sanat rintasyövän elämässään kohdanneille ja jättämällä yhteystiedot. Sama henkilö voi osallistua palkinnon arvontaan vain kerran. Kultasepänliike Esko Lindroos Oy pidättää itsellään oikeuden käyttää ja julkaista lähetettyjä tekstejä omassa markkinoinnissaan

Arvonnan voittaja valitaan kaikkien osallistuneiden kesken. Alle 18-vuotiaan voittajan kohdalla, palkinnon lunastamiseksi tarvitaan huoltajan suostumus. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Arvonnan säännöt koskevat kaikkia arvonnan osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan sitoudutaan noudattamaan näitä sääntöjä.

Arvonnan voittaja

Arvonnan voittaja on henkilö, joka tullaan valitsemaan sattuman varaisesti arvonnassa.

Palkinnot

Palkintona jaetaan yksi Lumi Roosa nauha -sormus (ovh 1.290€). Järjestäjä maksaa mahdollisen lakisääteisen arpajaisveron. Palkintoja ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi.

Palkinnon luovutus

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisen yhteydessä antamien yhteystietojen avulla kahden vuorokauden kuluessa, uusi voittaja valitaan tilalle. Järjestäjä ei vastaa ohjelmistovirheistä, järjestelmän hajoamisesta tai viestintäyhteyksissä, palvelimessa tai muissa olosuhteissa tapahtuvista virheistä, jotka vaikuttavat siihen, että voittajaa ei tavoiteta puhelimitse taikka sähköisesti. Palkinto luovutetaan voittajalle E Lindroos -myymälässä Helsingissä (Stockmann tavaratalo 7. krs Aleksanterinkatu 52 b, 00100 Helsinki) tai Porissa (Itäpuisto 7, 28100 Pori). Palkinto voidaan, voittajan niin halutessaan, postittaa hänen omalla vastuullaan ja kustannuksellaan.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu arvonnan osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon sekä palkinnon luovuttamiseen. Kultasepänliike Esko Lindroos Oy ei vastaa voittajan matka- tai majoituskuluista. Järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia kilpailun osanottajia kohtaan yhteensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Arvonnan järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa arvonnan sääntöjä. Muutoksista ilmoitetaan nettisivuilla www.lumiroosanauha.fi. Kampanjasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.